سایت تخصصی علوم کشاورزی و زیستی
مطالب و مقالات علمی در زمینه های مختلف علوم کشاورزی و زیستی(خوش آمدید)

مدیریت تلفیقی آفات(IPM)

 

 

الف:اهداف کلی

  • شناسایی آفاتی که آسیب وارد می کنند.
  • ایجاد و تنظیم مدیریت تلفیقی آفات (IPM) با استفاده از تکنیک های مختلف به طوریکه بر اساس آن از آفت کش ها تنها زمانی استفاده خواهد شد که سایر روش های دیگر کاربردی نداشته باشند .

 ب:تعریف آفات

آفت، موجود زنده ای است که زندگی ما را به مخاطره می اندازد ، هر چند که این موجود در طبیعت یا مکان دیگر ممکن است موجودی مفید باشد.


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۹ دی۱۳۹۳ ] [ 11:12 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

سرخرطومی برگ یونجه

یونجه یکی از مهمترین گیاهان علوفه ای  جهانی است که به دلیل بالابردن ارزش غذایی و امکانات کاشت در اقلیم های  مختلف به ملکه نباتات  علوفه ای مهم مشهور شده است.از مهم ترین آفات یونجه درایران واکثر نقاط جهان سرخرطومی یونجه می باشد .

خسارت این آفت  مربوط به مرحله لاروی می باشد این حشره چهار سن لاروی  دارد  که بیشترین خسارت را  سن سوم وچهارم وارد می آورد .


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۳ مهر۱۳۹۳ ] [ 22:49 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

سن گندم

سن گندم مهمترین آفت گندم و جو در ایران می باشد ودر اکثر مناطق گندمکاری ایران انتشار دارد. خسارت مربوط به سن معمولی گندم تاریخچه بسیار طولانی دارد و در حال حاضر مساله گیاهپزشکی ایران محسوب می شود. این روند در سالهای اخیر شدید بوده است، طوری که در سالهای 1390و 1391 سطح مبارزه شیمیایی علیه آن به ترتیب 1165229 و 979925 هکتار بوده است استفاده محض و گسترده از مبارزه شیمیایی در کنترل آفت کافی نیست و باید از آن در قالب کنترل تلفیقی بهره گیری شود.


EI adult6


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۵ فروردین۱۳۹۳ ] [ 22:53 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 کرم خاردار پنبه

نام فارسی : کرم خاردار پنبه

نام علمی : Earias insulana

نام انگلیسی : Spiny cotton bollworm

( Lep: Noctuidae )

این آفت نه تنها به گیاهان زراعی پنبه، کنف و بامیه حمله می کند بلکه به گیاهان قوزک یا شغال کنف، یا بنگ کنف یا کنف وحشی Hibiscus trionum، گاو پنبه یا شال پنبه سا شال کنف یا دیو کنف Abutilon aviennae، انواع ختمی (Althaea)، پنیرک یا توله Malva sp. از خانوادة Malvaceae یا پنیر کیان و همچنین به گیاه خرقوزک Carchorus olitorius از خانوادة Tiliaceae حمله کرده و خسارت می زند. کرم خاردار پنبه در ابتدای فصل که هنوز گل و قوزه های پنبه ظاهر نشده اند از جوانه انتهائی تغذیه و وارد ساقه می شود و تا چند سانتی متری انتهای ساقه که نرم و ترد است پیشروی می نماید و سبب خشکیدگی سر شاخه می شود. در بوته هائی که به این ترتیب مورد حمله قرار می گیرند، جوانه های جانبی از زیر قسمت جوانه انتهائی ظاهر شده و شاخه های جانبی را بوجود می آورند و بوته حالت پهن تری به خود می گیرد. اما پس از ظهور گل و غنچه ها و قوزه ها کرم خاردار به این اعضاء حمله کرده و آسیب وارد می کند. خسارت کرم خاردار پنبه از چند جنبه دارای اهمیت است. این آفت چون از بذر دانه تغذیه می کند سبب ضایعاتی قابل توجه به مزارع پنبه بذر می گردد. ثانیاً کرم خاردار به دنبال دستیابی به بذر دانه پنبه از الیاف حجره های درون قوزه عبور کرده و باعث قطع الیاف می گردد. همچنین فضولات لارو در روی الیاف محیط مساعدی برای رشد قارچهای دوده ای بوجود آورده و الیاف را کثیف و نامرغوب می نماید.


ادامه مطلب
[ جمعه ۵ خرداد۱۳۹۱ ] [ 8:50 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]
 

LD50  چیست ؟

متوسط دوز کشنده(به انگلیسی: Median lethal dose) که به صورت LD50 نشان داده می شود، عبارت است از مقدار معینی از یک سم که اگر روی یک عده از حیوانات آزمایشگاهی مورد مصرف قرار گیرد به طور متوسط ۵۰ درصد آنان را از بین می‌برد.

هرچه مقدار ال‌دی ۵۰ بزرگتر باشد سمیت ماده کمتر است. ال دی ۵۰ بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان استفاده شده برای تعیین درجه سمیت بیان می‌شود. مثلاً ال‌دی ۵۰ مالاتیون، ۳۰۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. تست ال‌دی ۵۰ توسط جی. دبلیو تروان (J.W. Trevan) در سال ۱۹۲۷ ابداع شده‌است.

[ چهارشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۱ ] [ 23:17 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 علفهای هرز مزارع سیب زمینی و کنترل آنها

مقدمه

سیب زمینی یکی از محصولات مهم کشاورزی است که پس از گندم و برنج از منابع اصلی مواد غذایی محسوب می‌شود. زراعت سیب زمینی نیز همانند سایر زراعتها مورد هجوم عامل‌های خسارت‌زا اعم از آفات ، امراض و علفهای هرز قرار می‌گیرد. چنانچه این آفتها و بیماریها مورد توجه و کنترل قرار نگیرند خسارت قابل توجهی به تولید این محصول وارد می‌سازند.

تعریف علف هرز 

 به گیاهان بیهوده و غیرالزامی‌گفته می‌شود که بطور ناخواسته در خارج از مکان اصلی خود روییده برای محصول ایجاد مزاحمت می‌نمایند. ممکن است گیاهان از هرنوع به صورت علف هرز در آمده ، غیرلازم تشخیص داده شوند. همچنین گیاهان ممکن است در یک حالت بخصوص لازم و ضروری باشد در صورتیکه در زمان و جای دیگر به عنوان علف هرز لازم باشد با آن مبارزه شود مانند وجود گیاه یونجه و یا گندم و جو در داخل مزارع سیب زمینی.


ادامه مطلب
[ شنبه ۲۳ مهر۱۳۹۰ ] [ 22:35 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 پروتئین های حشره کش و نقش آنها در کشاورزی

مقدمه

Bacillus thuringiensis یک باکتری بیماری‌زا در حشرات است که عنصر فعال برخی حشره کشها را تشکیل می‌دهد. این باکتری گرم مثبت و خاکزی به عرض 1 و طول 4 - 3 میکرون با اسپور نیمه انتهایی و بیضی شکل می‌باشد. این باکتری همزمان با تشکیل اسپور در داخل اسپورانژیوم تولید بلورهایی را می‌کند. گونه B.thuringiensis متعلق به خانواده Bacillaceae می‌باشد.

مشخصات

این باکتری برای رشد به نور نیاز ندارد و از سلسله Prokaryotes می‌باشد. این باکتری در بسیاری از محیطهای کشت ساده آزمایشگاهی مانند محلول آبگوشت (Nutrient broth) در شرایط هوازی و در دمای بین 15 تا 40 درجه سانتیگراد به راحتی رشد می‌کند.


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۸ شهریور۱۳۹۰ ] [ 8:50 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 تله های گیاهپزشکی

کاربرد تله های فرمونی در ردیابی آفات

امروزه اطلاعات کامل و درستی از آفات محصولات کشاورزی به دست آمده است.که البته این اطلاعات تابع شرایط محیطی و بیولوژی آفت می باشد.تله های فرمونی درخیلی از موارد از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و گاهی به عنوان تنها وسیله مطمین در جهت تعیین ظهور و تراکم جمعیت آفات قبل از وارد کردن خسارت جدی به شمار می روند.

در طی سالهای اخیر به دلیل روشن شدن اهمیت کاهش مصرف سموم، منجر به افزایش فشار در جهت به حداقل رساندن کاربرد آفت کشها گردیده است.در این راستا یک سیستم هشداردهنده فرمونی می تواند راه حل مناسبی در جهت استفاده حداقل از سموم به شمار آید.اگرچه تله های فرمونی اطلاعات مفیدی در جهت شناخت از چگونگی تراکم جمعیت آفت به ما می دهدولی تفسیر دقیق اطلاعات به دست آمده از تله های فرمونی احتیاج به متخصصین  ذیربط دارد.در مواردی که نتوان از اطلاعات به دست آمده استفاده کرد، این مشکل به کمک متخصصین امر و با سابقه که از آفات شناخت و تجربه کافی دارند، می تواند حل شود.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۳۱ مرداد۱۳۹۰ ] [ 13:13 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 بیماری سفیدک سطحی مو

مقدمه

سالها تصور می‌کردند که اصل و مبدا سفیدک حقیقی مو از آمریکا است ولی طبق بعضی از شواهد و مدارک موجود مبدا آن از سرزمین ژاپن است. ابتدا چنین به نظر می‌رسید که در اروپا این بیماری چندان مورد توجه واقع نمی‌شده است. بطور کلی این بیماری از لحاظ تاریخی یکی از قدیمی‌ترین بیماری قارچی است در اواخر قرن گذشته شدیدا به تاکستانهای فرانسه حمله کرده است.


تاریخچه پیدایش بیماری در ایران

در ایران برای اولین بار در فاصله سالهای 1251-1250 این بیماری در ارومیه دیده شده است. همچنین طبق اطلاعات کسب شده ابتدا در نواحی مرکزی ارومیه بروز کرده و بعدا به سایر نقاط شمالی و غربی و جنوبی و بعضی نقاط دیگر سرایت کرده است.


ادامه مطلب
[ جمعه ۳ تیر۱۳۹۰ ] [ 0:53 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی

مقدمه

این بیماری یکی از بیماریهای مهم سیب‌زمینی در دنیا است که معمولا در زمستان و بهار مشهود بوده و اغلب بیش از 20 درصد محصول سیب‌زمینی که در بازار کشور به فروش می‌رسد، مبتلا به این بیماری می‌باشد. این بیماری در 1904 میلادی توسط پتی‌ویج شناخته شده شناخته شده و به علت ورود بی‌رویه غده‌های سیب‌زمینی بیمار به ایران ، هم اکنون در اکثر مناطق ، بخصوص در آذربایجان ، اصفهان ، شهرکرد ، کاشان ، تهران و خراسان شایع است.

خسارت این بیماری مخصوصا در سالهای اخیر که برداشت سیب‌زمینی با ماشین انجام می‌شود، به علت زخمی شدن غده‌ها و سهولت نفوذپذیری قارچ عامل بیماری به داخل غده بیشتر است. ضمنا محصولاتی که در انبارهای بسته نگهداری شود، بیش از انبارهای باز آلوده می‌گردند.


ادامه مطلب
[ جمعه ۳ تیر۱۳۹۰ ] [ 0:49 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

علفهای هرز

آستانه خسارت

آستانه خسارت در واقع حداقل تراکمی از علف هرز است که بتواند موجب خسارت اقتصادی شود به عبارت دیگر آستانه خسارت تراکمی از علف هرز است که سود حاصل از کنترل علفهای هرز بیشتر از هزینه لازم برای مبارزه با آن باشد، در تعیین آستانه اقتصادی برای کنترل گیاهان هرز بایستی عملکرد و هزینه های کنترل را در نظر گرفت.

 آستانه اقتصادی علفهای هرز:

عبارت است از: تراکمی از علفهای هرز که هزینه کنترل آن برابر باشد با ارزش محصولی که در اثر تداخل علفهای هرز با محصول از بین خواهد رفت. در تراکم پایین تر از سطح آستانه اقتصادی توصیه می شود که علفهای هرز در مزرعه به حال خود رها شوند، زیرا سود بیشتری نسبت به زمانی که با علفهای هرز مبارزه شود عاید کشاورز می شود.باید به این نکته توجه شود که: بذور علفهای هرزی که دارای تراکم پایین تر از آستانه اقتصادی هستند وبا آن ها مبارزه نمی شود احتمالاً در آینده مشکل ساز خواهند شد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ 17:59 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

فرمولاسیون علف‌کشها

 واژهٔ فرمولاسیون در ارتباط با کنترل شیمیائى علف‌هاى هرز، دو مفهوم مرتبط باهم دارد:
یک فرمولاسیون، ساختار یک علف‌کش است که به‌وسیلهٔ سازنده براى استفادهٔ عملى تهیه مى‌شود. فرمولاسیون نشان‌دهندهٔ تمامى اجزاء ترکیبى محتوى ظرف است: مادهٔ فعال (مسموم‌کنندهٔ واقعی) به اضافهٔ مواد خنثى (هر چیز دیگر) همچون مواد حل‌شدنی، مواد رقیق‌کننده (Diluents) و مواد افزوده شدهٔ دیگر.
فرمولاسیون، همچنین شامل مراحلى است که به‌وسیلهٔ سازنده در جهت تهیهٔ علف‌کش براى استفادهٔ عملى انجام مى‌شود. در طى این مراحل، سازنده براى استفاده‌کننده علف‌کشى تهیه مى‌کند که به راحتى قابل حمل باشد و اگر به‌طرز صحیحى استفاده شود، بتواند به‌صورت یکنواخت و دقیقى بدون هیچ‌گونه ضررى براى استفاده‌کننده مصرف شود.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ 17:54 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

روش های صحیح سمپاشی درختان و مزارع


به طور كلی می توان جاندارانی را كه به گیاهان خسارت وارد می سازند، به ۳ گروه علفهای هرز، عوامل مولد بیماری و آفات تقسیم نمود.
حشره كشها بیشتر از طریق هوا،  آب و خاك وارد محیط زیست می شوند. حشره كشها با ذرات ریز سمپاشی یا تبخیر از خاك یا آب وارد اتمسفر می شوند. در طول سمپاشی فقط مقدار كمی از حشره كش روی محصول پاشیده می شود و بقیه یا روی زمین می ریزد یا با جریان هوا وارد اتمسفر می شود. تراكم آلودگی هوایی در اطراف كارخانه های حشره كش سازی و مكانهایی كه در آنها سمپاشی های پی در پی انجام می گیرد بسیار بالاست. آب با حشره كشهایی كه هزاران كیلومتر دور از محل سمپاشی  یا گردپاشی هستند آلوده می شود. برای مثال: آلودگی آب باران تازه با حشره كشها در نقاط مرتفع هیمالیا مشاهده شده است و یا در «میدلند» انگلستان وجود حشره كش در تجزیه آب باران حتی قبل از تماس با زمین مشاهده شده است و همینطور برف اقیانوس منجمد شمالی هم با آفت كشها آلوده شده بود. خاك ذخیره كننده بقایای حشره كشها است.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۵ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ 23:35 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

تعیین شاخص های حداکثر مجاز باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

اهميت و ضرورت:

ورود باقيمانده سموم آفتكش موجود در مواد غذائي به بدن انسان مي‌تواند ايجاد انواع مسموميت‌هاي مزمن از جمله عوارضي چون سرطان، ناهنجاريهاي جنيني، ناباروري، كند ذهني و ....... نمايد.

در هنگام مصرف محصولات كشاورزي، لازم است استاندادهاي خاصي از نظر ميزان باقيمانده سموم رعايت شود كه اصطلاحاٌ حداكثر باقيمانده مجاز يا (MRLs) ناميده مي‌شود. اين پارامتر نشان دهنده حداكثر باقيمانده سم است كه وجودش روي محصول مجاز مي‌باشد. ميزان MRL به عوامل مختلف ازجمله تنوع مصرف آفتكش، سبدغذائي هر كشور و حد مجاز روزانه سم كه مي‌تواند وارد بدن انسان شود (ADI) ، بستگي دارد. لذا ضروري است هر كشور با توجه به شرايط اقتصادي و اجتمائي خود نسبت به تعيين MRLهاي ملي اقدام نمايد.

موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور با هدف تضمين سلامت جامعه و براي تحقق وظيفه قانوني خود در قالب يك فعاليت متمركز تيمي نسبت به تعيين و معرفي بيش از 2000 ام آر ال هاي ملي براي آفتكش‌هاي ثبت شده در كشور بر روي محصولات كشاورزي اقدام نموده است.
شاخص‌هاي حداكثر مجاز باقيمانده سموم بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده از تنوع واقعي مصرف آفتكش‌ها و سبد غذائي كشور و همچنين مطابق با دستورالعمل پذيرفته شده بين‌المللي GEMS و CCPR ( Global Environment Monitoring System و Codex
      Committee on Pesticide Residues )تعيين گرديده است (Guidelines for
      Predicting Dietary intake of Pesticide Residues
).

[ جمعه ۲ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ 8:40 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 سن گندم

 در شمال کشور این حشره به جز در نوار ساحلی دریای خزر در بقیه مناطق فعالیت خود را گسترش داده است و تا مرزهای ترکمنستان , آذربایجان و ارمنستان پیش رفته است در جنوب کشور نیز فقط نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و قسمتی از جلگه خوزستان از حملات این آفت مصون مانده است . انتشار سن گندم در ایران به 3 عامل اصلی زیر بستگی دارد: 1- وجود منابع غذایی 2 - وجود اماکن مناسب جهت دوره طولانی دیاپوز 3 � وجود شرایط اقلیمی مناسب جهت فعالیت آفت گیاهان میزبان سن گندم سن گندم عمدتا از گرامینه ها تغذیه می کنند , بخصوص از گندم و جو و چاودار و ذرت و نازک برگان و گیاهان وحشی دیگر مثل شاهدانه و علف های پهن برگ به عنوان میزبان دوم که عمدتا شامل خار شتر می باشد و نیز بعضی درختان خزان کننده مثل درخت بلوط . در طول دوره زیستی سن گندم فقط 1 تا 5/2 ماه را به عنوان یک حشره کامل بر روی گیاه سبز به سر می برد و بقیه سال را به حالت استراحت در زیر پوشش گیاهی دامنه تپه ها می گذرانند .


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۰ ] [ 23:46 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 بیماری پیچیدگی برگ هلو

مقدمه

این بیماری که منجر به پیچیدگی و تورم و تغییر رنگ و شاخه و میوه هلو می‌گردد نخست در اروپا و سپس در سال 1857 توسط برکلی در آمریکا شناخته شده و در ایران در سال 1325 توسط اسفندریاری گزارش گردیده است. جنس Taphrina که به اسم مشابه Exoaseus (تولید آسکهایی بطور آزاد روی بافت گیاه آلوده) نیز نامیده شده است شامل گونه‌های متعددی است (حدود 100 گونه) که همه آنها انگل اجباری بوده و بر روی اندامهای میزبان خود فعالیت داشته و با فروبردن میسلیوم‌های خود در بافت گیاه منجمله برگها ایجاد هیپرتروفی می‌نمایند که در نهایت به پیچیدگی برگ هلو ختم می‌گردد.


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۷ دی۱۳۸۹ ] [ 7:26 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 علف کشها

مقدمه

علفهای هرز از تاثیرات زندگی اجتماعی بشر است. انسان معاصر مفهوم علف هرز را به صورت یک گیاه ناخواسته در یک مکان توصیف نموده است. چند میلیون انسانهای اولیه می‌توانستند به سادگی بر روی زمین زندگی کنند اما امروز نزدیک 6 میلیارد انسان ، غذا و پوشاک و تفریح و فضای کافی برای زیستن می‌خواهند و ما اگر بخواهیم برای کلیه انسانهای زنده غذای کافی تهیه بکنیم، تقریبا تمامی اراضی قابل کشت مورد نیاز خواهد بود.

با ازدیاد جمعیت و کمی میزان عرضه غذا ، هر جریب از اراضی حاصلخیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد و تلفات محصول توسط علفهای هرز قابل تحمل نخواهد بود. انقلاب مکانیکی روشهای کشاورزی را بطور کامل تغییر داد و اکنون انقلاب شیمیایی آن را به سوی قله‌های جدید کارایی به پیش می‌برد. بخش اصلی انقلاب شیمیایی استفاده از علف کشها جهت کنترل گیاهان نامطلوب است.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۸ آذر۱۳۸۹ ] [ 16:15 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

سن گندم

مقدمه

در رد پای سوابق تاریخی و نیز از منظر اهمیت اقتصادی دو آفت ملخ و سن گندم در مملکت ما همیشه مطرح بوده و قدیمی‌ترین نوشته‌ها از خسارتهای جدی این دو که گاه در مناطقی در حد قحطی می‌رسیده در دست است. گسترش و طغیان سن گندم Eurygaster integriceps را در ایران می‌توان مثال خوبی برای گسترش و طغیان حشرات در اثر دخالت انسان در محیط طبیعی ذکر کرد. انجام سم‌پاشی‌های بی‌رویه بر علیه سن گندم و نابودی دشمنان طبیعی آن از جمله عواملی است که سبب گردیده است سن گندم به عنوان یکی از مهمترین آفات گندم و جو مطرح شود و گفتنی است که سن گندم در ایران در اکثر مناطق خصوصا مناطق معتدل کشور انتشار دارد.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۸ آذر۱۳۸۹ ] [ 16:3 PM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 اثرات خطرناک آفتکشها بر روی انسان

مقدمه

هر چند کنترل عامل بیماری‌زا با استفاده از آفت‌کشها در بخش کشاورزی سودمند است ولی آفت‌کشها باعث ایجاد بیماری و مرگ در انسان‌ها می‌گردند، این مشکلات ناشی از شرایط مختلف تماس مستقیم و غیرمستقیم انسان با آفت‌کش‌ها می‌باشد. مستعدترین افراد آنهایی هستند که در تماس مستقیم با این چنین مواد شیمیائی‌اند که همان کارگرانی هستند که در بخش کشاورزی در معرض سموم آفت‌کش می‌باشند و یا اینکه در کارخانه تولید سم کار می‌کنند.

کارگرانی که سموم آفت‌کش را مخلوط ، حمل یا در مزرعه بکار می‌گیرند در معرض و تماس شدید آفت‌کش‌ها قرار دارند و اولین محل تماس سم در انسان پوست می‌باشد، اگر همین کارگران به لباس محافظ سم در زمان استفاده از مواد شیمیایی مجهز نباشند جذب آفت‌کش‌ها از طریق پوست می‌تواند چشمگیر و قابل ملاحظه باشد. به محض اینکه پوست در معرض سم قرار می‌گیرد، ممکن است سم در بدن جذب یا تنها در سطح پوست باقی بماند. اثر موضعی عمومی که از تأثیر سم بر روی پوست دیده می‌شود، مشکلاتی از قبیل درماتیت‌ها می‌باشد. جذب آفت‌کش در بدن می‌تواند باعث بروز مشکلاتی برای سلامتی انسان بشود، از قبیل سوزش چشم ، در حالت جذب بیشتر مشکلات دستگاه تنفسی با مسمومیت سیستمیک که در آخر ممکن است به مرگ بیانجامد.

تماس غیر مستقیم با آفت‌کش ها ناشی از خوردن غذاهایی است که سموم آفت‌کش در آن نفوذ کرده‌اند و می‌تواند باعث افزایش مواد سمی در بدن انسان گردد، که معمولا وابسته به بودن درازمدت در معرض این آفت‌کش‌ها می‌باشد که ممکن است منجر به بیماری شود و یا اینکه نگردد. بدن انسان یک سازواره بیوشیمیایی خیلی پیچیده‌ای است که به راحتی خودسازگار و انعطاف پذیرمی‌شود و آن دارای سیستم تنظیم کننده متعددی است، تا مطمئن سازد که تمام اجزاء بدن در پاسخ به شرایط بیرونی کاملا درست ایفای نقش می‌کنند.


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۶ آذر۱۳۸۹ ] [ 7:20 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]

 بیماری رایزومانیای چغندر قند

مقدمه

رایزومانیا یکی از مخرب‌ترین و پرخسارت‌ترین بیماریهای مهم چغندرقند می‌باشد که در مناطـق مختلف کشور بویژه مناطق مغان ، اصفهان و خراسان شروع و شیوع کرده و گزارشــاتی نیز مبنی بر صحت وجود این بیماری قید شده است. بیماری ریزومانیای چغندرقند که به خـــاطر علامت بیماری در دو طرف ریشه اصلی به دیوانگـــــــی ریشه موسوم است، به جهت کوتوله شدن ریشـه و ادامه رشد ریشه در قسمت سطحی خاک محصول برداشتی خیلی کم می‌شود و شدیدا عملــکرد شکـر در هکتار کاهش می‌یابد و عدم رعایت اصول کنترلــــی و کاهش بیماری عمــلا کشت چغندر قند را در کشور به مخاطره خواهد انداخت.


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۶ آذر۱۳۸۹ ] [ 7:15 AM ] [ مهندس پیمان جعفری ] [ ]
درباره وبلاگ

مهندس پیمان جعفری_ کارشناس علوم زراعت و اصلاح نباتات"عضو انجمن های علوم زراعت و اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی ایران"